Mineralni Izvori

Mataruška Banja ima najjaču sumporovitu vodu u Srbiji. Ona dolazi sa dubine veće od hiljadu metara, penje se uz rased do površinskog rastresitog sloja i u njemu razliva, obrazujući neku vrstu podzemnog jezera sumporovite vode. Juvenilna voda se u površinskom delu meša sa izdanskom vodom, te joj je temperatura različita. Zaključak je da mineralna voda Mataruške Banje potiče iz termalne izdani površine oko 10.000 kvadratnih metara, pri čemu lekovita voda leži u plitkom površinskom sloju zemlje (na dubini od samo dva-tri metra), ali nigde ne izbija sama na površinu. Stoga je u izdani iskopano nekoliko bunara i izvršena kaptaža mineralne vode.

U balneoterapiji najviše se koristi topla voda bunara 2 i bunara 4. Temperatura mineralne vode u prvom je 39°-40°C, a u drugom 38°-39°C. Bunar br. 1 više se ne koristi, a voda bunara br. 3 se redje upotrebljava. Izdašnost vode bunara i sondi dostiže 27 litara u sekundi, a količina vode je skoro nepromenljiva tokom cele godine.

Glavni sastojci vode Mataruške Banje su sumporvodonik i natrijum bikarbonat. Otuda mineralna voda ovog prirodnog lečilišta spada u sumporovite alkalno-kisele slabije hiperterme, sa slabijim odlikama murijatične vode.

 


Mineralna voda Banje je veoma lekovita. Hemijski sastav svih sumporovitih voda je sličan i pored njihovih temperaturnih razlika. Najvažniji sastojak mineralne vode je sumporvodonik čiji je nedostatak u organizmu uzrok raznih bolesti, naročito hronične reume, oboljenja kože, vena i arterija, poremećaja žučne funkcije, anemije, raznih ginekoloških oboljenja i dr.

U Mataruškoj Banji se leči: reumatizam zglobova, išijas, oboljenje kičme (okoštavanje zglobova), tuberkulozno oboljenje zglobova, rahitis, posledice dečije paralize, hronično zapaljenje vena, šuljevi, ekcemi, trovanje olovom, zatim zapaljenje materice, sterilnost i sl. Mataruška voda je kontraindicirana za zarazna oboljenja, srčane mane, tuberkulozu pluća, krvarenja, grozničava stanja, jače nervoze i slično.

Terapijski efekat lekovite vode najbolje se ostvaruje kupanjem u toploj sumporovitoj vodi, pijenjem sumporovite vode (sa pumpe, temperature 28°C), vaginalnim ispiranjem i blatnim oblogama. Sumporno blato se veštački spravlja i dobrog je kvaliteta. Odsek za hidroterapiju raspolaže bazenom mineralne vode, habardovim kadama i kadicama za lokalne kupke, a Centar za medicinsku rehabilitaciju ima odeljenja za fizioterapiju (medicinsku gimnastiku), za elektroterapiju i radnu terapiju.

 
TURISTIČKE VESTI
  Copyright © 2008 - 2016 MataruskaBanjaSmestaj.com