Mataruška Banja se nalazi u centralnom delu Srbije, na desnoj obali reke Ibar, okružena padinama planina Stolovi i Čemerno. Smeštena je u parku površine 15 hektara, na nadmorskoj visini od 215 m. Udaljena je 180 km od Beograda i 8 km od Kraljeva.

Mikroklima Mataruške Banje se donekle razlikuje od podneblja grada Kraljeva, jer leži u planinskoj supodini i šumskom području. Temperatura je u Banji niža nego u Kraljevu tokom svih meseci, a temperaturno kolebanje je manje.

Naročito je leti boravak u Banji prijatniji nego u gradu. Snižena temperatura i povećana vlažnost pod dejstvom vegetacije okrepljujuće deluje na organizam, pogotovu što je vazduh čist i ispunjen šumskim ozonom. Ugodne sveže noći podstiču krepak san. Leti je osunčanje znatno, dani su vedri, a kiše retke. Kišnih dana u godini ima 125, najviše u maju i novembru.

Kratkotrajni letnji pljuskovi povećavaju količinu ozona u vazduhu Banje. Najčešći je zapadni vetar. Mataruška Banja ima obilje zelenila. Pored listopadnih i četinarskih šuma, ima puno cveća, i ukrasnog drveća; lipa, breza, kesten, javor, brest, jablan, žalosna vrba, kanadska topola, japanska sofora, pa jela, smrča, beli i crni bor, piramidalna i zlatna tuja, zatim ruže, kane, begonije, karanfili itd. Banja ima svoj cvećnjak sa toplim lejama. Padine Stolova pod hrastovom i borovom šumom, srastaju sa banjskim parkom.

 

U Mataruškoj Banji se leče mnoge bolesti, a posebno se mogu izdvojiti:

Ginekološka oboljenja

Pre svega, primarni i sekundarni sterilitet, disfunkcije ovarijuma, adnexitis, colpitis.

Reumatska oboljenja

Zapaljenski reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativna oboljenja kičmenog stuba (spondiloze, spondiloartroze, diskopatije), degenerative bolesti vezivnog tkiva, vanzglobovni reumatizam

Posttraumatska stanja i njihove posledice

Povrede i prelomi kostiju i zglobova, hipotrofija mišića

Neurološka oboljenja

Oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema (pareze i plegije ekstremiteta, multipla skleroza, lezije, intervertebralnih discursa i stanja posle operativnih zahvata)

 
TURISTIČKE VESTI
  Copyright © 2008 - 2016 MataruskaBanjaSmestaj.com